Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. OVER DEZE VOORWAARDEN

1.Wat deze voorwaarden bestrijken. Dit zijn de algemene voorwaarden waaronder wij producten aan u leveren.

2.Waarom u ze moet lezen. Lees deze voorwaarden zorgvuldig voordat u een bestelling bij ons plaatst. Deze voorwaarden vertellen u wie wij zijn, hoe wij producten aan u leveren, hoe u en wij de overeenkomst kunnen wijzigen of beëindigen, wat u kunt doen als er een probleem is en andere belangrijke informatie. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, kunt u geen producten bestellen via https://shop.honda.nl (de 'Website'). Als u denkt dat er een fout staat in deze voorwaarden, vragen wij u Contact met ons op te nemen om dit te bespreken.

3. Deze voorwaarden, en elke overeenkomst tussen ons, zijn alleen in het Engels.

4.WIJ VRAGEN UW BIJZONDERE AANDACHT VOOR DE GEDEELTES BETREFFENDE UW RECHT OM DE OVEREENKOMST TE BEËINDIGEN (CLAUSULE8 EN9) EN ONZE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR VERLIES OF SCHADE GELEDEN DOOR U (CLAUSULE 13).

2. INFORMATIE OVER ONS EN HOE U contact met ons kunt opnemen

1.Wie wij zijn. Wij zijn Honda Motor Europe Limited Netherlands Branch, een onderneming geregistreerd in Nederland. Ons KVK-nummer is 55801080 en onze zetel bevindt zich in Crystal Building B Unit B11.2, Rivium Boulevard 200-234, 2909 LK Capelle aan den IJssel. Ons btw-nummer is NL851865367B02.

2.Hoe kunt u contact met ons opnemen. Raadpleeg het gedeelte Contact met ons opnemen op de Website voor onze contactinformatie om contact met ons op te nemen. U kunt telefonisch, per e-mail, post of een online-bericht via 'Mijn Account' op de website contact met ons opnemen.

3.Hoe wij contact met u kunnen opnemen. Als wij contact met u moeten opnemen, doen wij dit telefonisch, via een online-bericht of door een bericht aan het e-mailadres of postadres dat u ons hebt verstrekt bij uw bestelling.

4.Tot 'berichten' behoren e-mails. Als wij de woorden 'berichten' of 'schriftelijk' gebruiken, bedoelen wij hiermee ook e-mails.

3. ONZE OVEREENKOMST MET U

1.Hoe wij uw bestelling aannemen. Wij nemen uw bestelling aan als wij u een e-mail sturen dat wij hem aannemen. Op dit tijdstip ontstaat er een overeenkomst tussen u en ons.

2.Als wij uw bestelling niet kunnen aannemen. Als wij uw bestelling niet kunnen aannemen, informeren wij u hierover en brengen wij u geen kosten in rekening voor het product. Dit kan komen doordat het product niet op voorraad is, doordat onze hulpmiddelen onverwacht beperkt zijn en wij dit redelijkerwijs niet hebben kunnen plannen, doordat wij een fout hebben ontdekt in de prijs of de beschrijving van het product of omdat wij niet in staat zijn om te voldoen aan een leveringstermijn die u hebt aangegeven.

3.Uw bestelnummer. Als wij uw bestelling aannemen, verstrekken wij u een bestelnummer. Het helpt ons als u het bestelnummer vermeldt wanneer u contact met ons opneemt over de bestelling.

4.We verkopen alleen in Nederland. Onze Website dient alleen ter promotie van onze producten in Nederland. Helaas leveren we niet aan adressen buiten Nederland. Meer informatie vindt u in clausule 7.

4. ONZE PRODUCTEN

1.Producten kunnen wat afwijken van de afbeeldingen. De afbeeldingen van de producten op de Website dienen louter ter illustratie. Hoewel we alles in het werk hebben gesteld om de kleuren nauwkeurig weer te geven, kunnen wij niet garanderen dat de weergave van de kleuren op een toestel de kleuren van de producten nauwkeurig weergeeft. Uw product kan enigszins afwijken van deze afbeeldingen.

2.De productverpakking kan afwijken. De verpakking van het product kan afwijken van die op de afbeeldingen op de Website.

5. UW RECHTEN OM WIJZIGINGEN AAN TE BRENGEN

1. Als u wijzigingen wilt aanbrengen aan het product dat u hebt besteld, neem dan contact met ons op. Wij laten u weten of de wijziging mogelijk is. Het is mogelijk dat wij u op de hoogte brengen van wijzigingen aan de prijs van het product, de leveringstermijn of andere zaken die noodzakelijk zijn vanwege de gevraagde wijziging en u vragen of u door wilt gaan met de wijziging. Als wij de wijziging niet kunnen uitvoeren of als u de gevolgen van de wijziging niet aanvaardbaar vindt, wilt u wellicht de overeenkomst beëindigen (zie clausule 8 - Uw rechten om de overeenkomst te beëindigen).

6. ONZE RECHTEN OM WIJZIGINGEN AAN HET PRODUCT AAN TE BRENGEN

1.Wijzigingen aan de producten. Wij kunnen het product wijzigen:

1. om wijzigingen te weerspiegelen in relevante wet- en regelgeving; en

2. om kleine technische aanpassingen en verbeteringen te implementeren, bijvoorbeeld om een veiligheidskwestie aan te pakken. Deze wijzigingen hebben geen invloed op uw gebruik van het product.

7. LEVERING

1.Leveringsnetwerk: De levering wordt uitgevoerd door onze bevoegde dealers en, zoals vermeld in ons Privacybeleid, geven wij uw contactgegevens door aan de dealers om de levering te regelen. Een dealer neemt contact met u op om een leveringstijd af te spreken. Op de leveringsdatum moet er een volwassene aanwezig zijn om de levering aan te nemen. Wij leveren niet op 'veilige plekken' of aan buren.

2.Bezorgkosten. Er kunnen bezorgkosten in rekening worden gebracht op uw bestelling. De bezorgkosten vindt u op de Website. Bezorgkosten worden opgeteld bij de prijs van uw bestelling voordat u uw betaling aan ons uitvoert.

3.Wanneer we de producten leveren. Wij streven ernaar u
de producten te leveren volgens de onderstaande leveringsdata:

En in elk geval binnen 30 dagen na de dag waarop wij u de bevestigingsmail sturen (tenzij we met u een langere periode hebben afgesproken).

1.Wij zijn niet verantwoordelijk voor vertragingen waar wij geen invloed op hebben. Als onze levering van de producten wordt vertraagd vanwege een gebeurtenis waar wij geen invloed op hebben, nemen wij zo snel mogelijk contact met u op en zetten we stappen om het effect van de vertraging te beperken. Mits wij dit doen, zijn wij niet aansprakelijk voor vertragingen veroorzaakt door de gebeurtenis, maar als er een risico is op aanzienlijke vertraging, kunt u contact met ons opnemen om de overeenkomst te beëindigen en ontvangt u een terugbetaling voor producten die u reeds hebt betaald, maar nog niet hebt ontvangen. Een 'gebeurtenis waar wij geen invloed op hebben' omvat elke handeling of gebeurtenis die redelijkerwijs buiten onze macht ligt, met inbegrip maar niet beperkt tot stakingen, uitsluitingen of andere industriële acties van externe partijen, burgerlijke onrust, oproer, invasie, terroristische aanval of bedreiging van terroristische aanval, oorlog (al dan niet verklaard), of bedreiging van of voorbereiding op oorlog, brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, verzakking, epidemie of andere natuurramp, storingen in openbare of privé-telecommunicatienetwerken of de onmogelijkheid om gebruik te maken van spoorwegen, scheepvaart, luchtvaart, motorvervoer of andere vormen van openbaar of privévervoer.

2.Ophalen door u. Vóór de levering neemt een van onze bevoegde dealers contact met u op. Als u de producten liever ophaalt bij een van onze dealers in plaats van dat ze bij u worden geleverd, kunt u afspreken dat u de producten rechtstreeks bij de dealer ophaalt. U kunt de producten ophalen tijdens de openingstijden van de dealer (die de dealer zal bevestigen) en zodra de dealer u heeft laten weten dat de producten beschikbaar zijn voor afhaling.

3.Als u niet thuis bent als het product wordt geleverd. Als er op het afgesproken tijdstip niemand thuis is, wordt er een visitekaartje achtergelaten waarop staat hoe u de levering opnieuw kunt afspreken of de producten kunt ophalen.

4.Als u geen nieuwe afspraak maakt voor de levering. Als u de producten niet zoals afgesproken bij ons ophaalt of als u, na een mislukte poging tot levering aan u, geen nieuwe afspraak maakt voor de levering, nemen wij contact met u op voor verdere instructies en kunnen wij opslagkosten of overige bezorgkosten in rekening brengen. Als wij, ondanks onze redelijke inspanningen, geen contact met u kunnen opnemen of de levering of het ophalen niet opnieuw kunnen afspreken, kunnen wij de overeenkomst beëindigen en is clausule 2 van toepassing.

5.Wanneer wordt u verantwoordelijk voor het product. De levering is voltooid als onze dealer het product / de producten levert op het adres dat u hebt opgegeven of u ze ophaalt bij onze desbetreffende dealer. Als u met uw bankpas of creditcard betaalt, leveren wij alleen op een adres dat reeds is geregistreerd bij de uitgever van de kaart, meestal het adres op het overzicht van de kaart. Het product wordt uw verantwoordelijkheid vanaf het tijdstip dat het is geleverd op het relevante adres of u het hebt opgehaald van onze desbetreffende dealer.

6.Wanneer bent u eigenaar van producten. Afhankelijk van onze aanvaarding van uw bestelling volgens clausule 1, bent u eigenaar van een product zodra wij de betaling volledig hebben ontvangen.

7. U gaat ermee akkoord dat wij producten in termijnen aan u kunnen leveren.

8.Wat gebeurt er als u ons de vereiste informatie niet verstrekt? We kunnen bepaalde informatie van u nodig hebben om de producten aan u te kunnen leveren. Als dit het geval is, staat dit vermeld bij de beschrijving van de producten op de Website. Indien nodig nemen wij contact met u op om naar deze informatie te vragen. Als wij u naar deze informatie vragen, en u ons deze informatie niet binnen een redelijke termijn verstrekt, of als u ons onvolledige of onjuiste informatie verstrekt, mogen wij de overeenkomst beëindigen (en is clausule 2 van toepassing). Wij zijn niet verantwoordelijk voor te late levering of de niet-levering van onderdelen ervan als dit komt doordat u ons de benodigde informatie niet binnen een redelijke tijd verstrekt.

9.Redenen waarom wij de levering van producten aan u kunnen opschorten. Wij kunnen genoodzaakt zijn de levering van een product op te schorten om:

1. technische problemen aan te pakken of kleine technische wijzigingen aan te brengen;

2. het product bij te werken om wijzigingen te weerspiegelen in relevante wet- en regelgeving; en

3. wijzigingen aan het product aan te brengen, die door u werden gevraagd of waarvan wij u op de hoogte hebben gebracht (zie clausule 6).

10.Uw rechten als we de levering van producten opschorten. Wij nemen van tevoren contact met u op om u mee te delen dat wij de levering van het product opschorten, tenzij het probleem dringend is of een noodgeval. U kunt contact met ons opnemen om de overeenkomst voor een product te beëindigen als wij het opschorten, of u meedelen dat we het gaan opschorten, en wij betalen alle bedragen terug die u van tevoren voor het product hebt betaald, rekening houdend met de periode nadat u de overeenkomst beëindigt.

9. UW RECHTEN OM DE OVEREENKOMST TE BEËINDIGEN

1.U kunt uw overeenkomst met ons altijd beëindigen. Uw rechten als u de overeenkomst beëindigt, hangen af van wat u hebt gekocht, of er iets mis mee is, hoe wij presteren en wanneer u beslist de overeenkomst te beëindigen.

1.Als wat u hebt gekocht, defect is of niet goed is omschreven, hebt u het wettelijk recht om de overeenkomst te beëindigen (of om het product te laten repareren of vervangen, of om een gedeelte van of al uw geld terug te krijgen), zie clausule 11;

2.Als u de overeenkomst wilt beëindigen vanwege iets wat we hebben gedaan of u hebben gezegd te gaan doen (anders dan late levering), zie clausule 2;

3.Als u de overeenkomst wilt beëindigen omdat wij niet tijdig leveren, zie clausule 3; of

4.Als u gewoon van mening bent veranderd over het product, zie clausule 4. U kunt in aanmerking komen voor een terugbetaling als u zich in de bedenktijd bevindt, maar hier kunnen bedragen voor worden afgetrokken en u moet de kosten voor de retourzending van producten betalen.

2.Beëindigen van de overeenkomst vanwege iets wat wij hebben gedaan of gaan doen. Als u een overeenkomst beëindigt om een reden die wordt besproken in clausule 2.1 tot 8.2.5 hieronder, wordt de overeenkomst onmiddellijk beëindigd en betalen wij het volledige bedrag terug voor producten die niet zijn geleverd en kunt u eveneens in aanmerking komen voor compensatie. De redenen zijn:

1. wij hebben u verteld over een aanstaande wijziging aan het product of deze voorwaarden waarmee u niet akkoord gaat (zie clausule 6 en 15);

2. wij hebben u verteld over een fout in de prijs of beschrijving van het product dat u hebt besteld en u wilt niet doorgaan;

3. er is een risico dat de levering van de producten aanzienlijk wordt vertraagd vanwege gebeurtenissen waar wij geen invloed op hebben;

4. wij hebben de levering van de producten om technische redenen opgeschort of laten u weten dat we dit gaan doen om technische redenen; of

5. u hebt het wettelijk recht de overeenkomst te beëindigen vanwege iets wat we verkeerd hebben gedaan.

3.Uw mogelijkheden als wij te laat leveren.

1.Uw wettelijke rechten als wij te laat leveren. U hebt wettelijke rechten als wij producten te laat leveren. Als wij de leveringstermijn voor producten niet halen, dan kunt u de overeenkomst onmiddellijk als beëindigd beschouwen als een van de volgende zaken van toepassing is:

1. wij hebben geweigerd de producten te leveren;

2. levering binnen de leveringstermijn was essentieel (rekening houdend met alle relevante omstandigheden); of

3. u hebt ons, voordat we uw bestelling aannamen, verteld dat levering binnen de leveringstermijn essentieel was.

2. Een nieuwe leveringstermijn afspreken. Als u de overeenkomst niet onmiddellijk als beëindigd wilt beschouwen of niet het recht hebt dit te doen onder clausule 3.1, kunt u ons een nieuwe leveringstermijn geven, die redelijk moet zijn, en u kunt de overeenkomst als beëindigd beschouwen als wij niet voldoen aan de nieuwe leveringstermijn.

3. De overeenkomst beëindigen vanwege late levering. Als u ervoor kiest de overeenkomst als beëindigd te beschouwen onder clausule 3.1 of clausule 8.3.2., kunt u uw bestelling voor alle producten annuleren of geleverde producten weigeren. Als u wilt, kunt u de bestelling voor enkele producten (dus niet allemaal) weigeren of annuleren, tenzij hun waarde aanzienlijk zou verminderen als ze zouden worden gesplitst. Daarna betalen wij u alle betaalde bedragen terug voor de geannuleerde producten en hun levering. Als de producten bij u zijn geleverd, moet u ze terugsturen.

4. Uitoefenen van uw recht om van gedachten te veranderen zonder opgaaf van redenen. Voor de meeste producten die u online hebt gekocht, hebt u het wettelijke recht om van gedachten te veranderen binnen 14 dagen na de leveringsdatum en een terugbetaling te ontvangen.

5.Onze coulance-garantie. Een aantal van onze producten komt in aanmerking voor onze coulance-garantie. Een coulance-garantie wordt beschikbaar op het moment dat u het desbetreffende product koopt. De coulance-garantie is een aanvulling en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

6.Wanneer hebt u niet het recht om van gedachten te veranderen. U hebt niet het recht om van gedachten te veranderen in het geval van:

1. producten die zijn verzegeld vanwege gezondheidsbescherming of hygiëne en de zegel is verbroken nadat u ze hebt ontvangen; en

2. producten die onafscheidelijk verbonden zijn met andere artikelen na levering.

7.Hoelang heb ik om van gedachten te veranderen? Hoelang u hebt, hangt af van wat u hebt besteld en hoe het wordt geleverd. Om te voldoen aan de annuleringstermijn is het voldoende dat u uw bericht met betrekking tot uw uitoefening van het recht op annulering stuurt voordat de annuleringsperiode is beëindigd.

1. Als u producten koopt die in één keer worden geleverd, hebt u 14 dagen na de dag waarop u (of iemand die u hiervoor aanwijst) de producten op het leveringsadres hebt ontvangen.

2. Als de producten worden verdeeld over meerdere leveringen over verschillende dagen, hebt u tot 14 dagen na de dag waarop u (of iemand die u hiervoor aanwijst) de laatste productlevering op het leveringsadres hebt ontvangen.

10. HOE BEËINDIGT U DE OVEREENKOMST MET ONS (MET INBEGRIP VAN WANNEER U VAN GEDACHTEN BENT VERANDERD)

1. Laat ons weten dat u de overeenkomst wilt beëindigen. Om het annuleringsrecht uit te oefenen, moet u ons op de hoogte brengen van uw beslissing om deze overeenkomst te annuleren via een duidelijke verklaring (bijv. een brief die u ons stuurt per post of per e-mail). U dient uw annuleringsrecht uit te oefenen door contact met ons op te nemen via het adres in het gedeelte contact met ons opnemen van de Website of via een online-bericht via 'Mijn Account' op de Website. U kunt het voorbeeldannuleringsformulier in de Bijlage gebruiken, maar dit is niet verplicht. Als u gebruikmaakt van deze optie, sturen wij u onmiddellijk een ontvangstbevestiging van deze annulering op een duurzame drager (bijv. via e-mail).

2.Producten terugsturen nadat de overeenkomst is beëindigd. Als u de overeenkomst om welke reden dan ook beëindigt nadat de producten naar u zijn verstuurd of u ze hebt ontvangen, moet u ze terugsturen naar ons (zie clausule 4 voor retourzendingen van defecte producten). U moet het product / de producten terugsturen of ervoor zorgen dat ze worden teruggestuurd naar het adres van de dealer die ze bij u heeft geleverd. Neem contact op met de klantenservice in het gedeelte contact met ons opnemen als u vragen hebt over de retourzending van een product. Als u gebruikmaakt van uw recht om van gedachten te veranderen, moet u de producten terugzenden binnen 14 dagen nadat u ons hebt verteld dat u de overeenkomst wilt beëindigen.

3.Wanneer betalen wij de kosten voor de retourzending terug. Wij betalen de kosten voor de retourzending terug:

1. als de producten defect of verkeerd omschreven zijn; of

2. als u de overeenkomst beëindigt omdat wij u op de hoogte hebben gebracht van een komende wijziging aan het product of deze voorwaarden, een fout in de prijs of de beschrijving, een vertraging in de levering waar wij geen invloed op hebben of omdat u het wettelijke recht hebt dit te doen vanwege iets wat wij verkeerd hebben gedaan.

11. In alle andere omstandigheden (met inbegrip van de uitoefening van uw recht om van gedachten te veranderen) moet u de kosten voor de retourzending betalen.

12.Hoe we u terugbetalen. Wij betalen u de prijs terug die u hebt betaald voor het product met inbegrip van bezorgkosten via de methode die u hebt gebruikt voor de betaling. Wij kunnen echter wat van de prijs inhouden, zoals hieronder beschreven.

13.Inhoudingen op terugbetalingen.

1. Wij kunnen uw terugbetaling verminderen (exclusief bezorgkosten) vanwege waardevermindering van de producten als dit is veroorzaakt doordat u het product hebt gebruikt op een manier die niet is toegestaan in een winkel. Als wij u de prijs die u hebt betaald, terugbetalen voordat wij in staat zijn om de producten te inspecteren en later ontdekken dat u ze op een onaanvaardbare manier hebt gebruikt, moet u ons een gepast bedrag betalen.

2. De maximale terugbetaling voor bezorgkosten zijn de bezorgkosten voor de goedkoopste leveringsmethode die we aanbieden. Als wij bijvoorbeeld de levering van een product binnen 3-5 dagen tegen bepaalde kosten aanbieden, maar u ervoor kiest het product binnen 24 uur te laten leveren tegen een hogere prijs, betalen wij u alleen terug wat u zou hebben betaald voor de goedkopere leveringsoptie.

14.Wanneer wordt uw terugbetaling uitgevoerd. Wij voeren terugbetalingen waar u recht op hebt zo snel mogelijk uit. Als u gebruikmaakt van uw recht om van gedachten te veranderen, dan geldt het volgende:

1. Als wij niet hebben aangeboden om de producten op te halen, wordt uw terugbetaling uitgevoerd binnen 14 dagen vanaf de dag waarop wij het product van u terugkrijgen of, indien dit eerder is, de dag waarop u ons het bewijs verstrekt dat u het product hebt teruggestuurd naar het juiste adres van de desbetreffende dealer.

2. In alle andere gevallen wordt uw terugbetaling uitgevoerd binnen 14 dagen nadat u ons hebt verteld dat u van gedachten bent veranderd.

15. ONZE RECHTEN OM DE OVEREENKOMST TE BEËINDIGEN

1.Wij kunnen de overeenkomst beëindigen indien u deze verbreekt. Wij kunnen de overeenkomst voor een product op elk moment schriftelijk beëindigen als:

1. u ons niet binnen een redelijke tijd nadat wij erom hebben gevraagd, de noodzakelijke informatie verstrekt om de producten te kunnen leveren, zoals leveringsinformatie of informatie over de aanpassing van producten; of

2. u het niet binnen een redelijke tijd mogelijk maakt de producten bij u te leveren of ze ophaalt.

2.U moet ons compenseren als u de overeenkomst verbreekt. Als wij de overeenkomst beëindigen in de omstandigheden uiteengezet in clausule 1, betalen wij het geld terug dat u vooraf hebt betaald voor producten die wij niet hebben geleverd, maar wij kunnen geld inhouden of van u een redelijke compensatie vragen voor de nettokosten die wij maken omdat u de overeenkomst verbreekt.

16. ALS ER EEN PROBLEEM IS MET HET PRODUCT

1.Hoe brengt u ons op de hoogte van problemen? Als u vragen of klachten hebt over het product, neem dan contact met ons op via de relevantie informatie in het gedeelte contact met ons opnemen op de Website.

2.Als u van mening bent dat een product defect is. Als u vindt dat uw product defect is of gebreken vertoont, kunnen we het product laten testen door een van onze bevoegde dealers om te bevestigen of er sprake is van een fout/defect.

3.SAMENVATTING VAN UW WETTELIJKE RECHTEN. WIJ ZIJN WETTELIJK VERPLICHT OM PRODUCTEN TE LEVEREN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET DE OVEREENKOMST. NIETS IN DEZE VOORWAARDEN IS VAN INVLOED OP UW RECHTEN EN RECHTSMIDDELEN. NEEM VOOR MEER INFORMATIE OVER UW RECHTEN EN RECHTSMIDDELEN CONTACT OP MET HET CITIZENS ADVICE BUREAU (ADVIESBUREAU VOOR BURGERS).

4.Uw plicht om geweigerde producten terug te sturen. Als u gebruik wilt maken van uw wettelijke rechten om producten te weigeren, moet u het ons mogelijk maken ze bij u op te halen. Wij zorgen ervoor dat een van onze bevoegde dealers het product / de producten bij u ophaalt. Wij betalen de kosten voor het ophalen. Raadpleeg het gedeelte contact met ons opnemen op de Website voor de relevante contactinformatie.

17. PRIJS EN BETALING

1.Waar vindt u de prijs van het product? De prijs van het product (inclusief btw) is de prijs op de bestelpagina's toen u uw bestelling plaatste. Wij nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat de prijs van het product die u ziet, correct is. Wij verwijzen u echter naar clausule 3 voor wat er gebeurt als wij een fout ontdekken in de prijs van het product dat u bestelt.

2.Wij zullen btw-wijzigingen doorberekenen. De prijs van een product is inclusief btw (indien van toepassing) tegen het toepasselijke tarief dat op dat moment in Nederland in rekening wordt gebracht. Als het btw-tarief verandert tussen de datum van uw bestelling en de datum waarop wij het product leveren, passen we het btw-tarief aan dat u betaalt, tenzij u het product al volledig hebt betaald voordat de wijziging van het btw-tarief van kracht wordt.

3.Wat gebeurt er als wij een verkeerde prijs vermelden? Het is altijd mogelijk dat, ondanks onze inspanningen, bepaalde producten die wij verkopen, onjuist geprijsd zijn. Normaal gesproken controleren wij de prijzen voordat wij uw bestelling aanvaarden, zodat, als de juiste prijs van het product op uw besteldatum lager is dan de vermelde prijs op uw besteldatum, wij het lagere bedrag in rekening brengen. Als de juiste prijs van het product op uw besteldatum hoger is dan de prijs die vermeld wordt op de Website, nemen wij contact met u op voor uw instructies voordat wij uw bestelling aannemen.

4.Wanneer en hoe u moet betalen. De betaling voor alle producten moet worden uitgevoerd via de betaalfaciliteiten die beschikbaar zijn op onze Website. U kunt alleen betalen voor producten met de bankpassen of creditcards die worden vermeld op de Website. U moet de producten betalen voordat wij ze verzenden. Wij brengen de kosten in rekening op uw betaalpas of creditcard als u uw betaling op de Website bevestigt. Het in ontvangst nemen van uw betaling geeft niet aan dat er een overeenkomst tussen u en ons is gesloten.

5.Wat kunt u doen als u van mening bent dat een factuur niet klopt? Als u van mening bent dat een factuur niet klopt, neem dan snel contact met ons op om ons hiervan op de hoogte te brengen.

18. ONZE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DOOR U GELEDEN VERLIES OF SCHADE

1.Wij zijn tegenover u verantwoordelijk voor schade of verlies die te voorzien is en die door ons is veroorzaakt. Als wij deze voorwaarden niet naleven, zijn wij verantwoordelijk voor verlies of schade die u lijdt en die te voorzien was doordat wij de overeenkomst hebben verbroken of geen redelijke zorg en vakkundigheid hebben gehanteerd, maar wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade die niet te voorzien is. Verlies of schade is te voorzien als het duidelijk is dat deze zal plaatsvinden of als, op het tijdstip dat de overeenkomst is gesloten, zowel u als wij wisten dat deze kon plaatsvinden, bijvoorbeeld als u dit met ons besprak tijdens de verkoopprocedure.

2.Wanneer zijn wij aansprakelijk voor schade aan uw eigendom? Als wij uw eigendom betreden, vergoeden wij de schade die door ons is veroorzaakt. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor de reparatiekosten van reeds bestaande gebreken of schade aan uw eigendom.

3.Wij zijn niet aansprakelijk voor zakelijke verliezen. Wij leveren de producten alleen voor huishoudelijk en privégebruik, tenzij wij anders met u overeenkomen voordat de overeenkomst wordt aangegaan. Als u de producten gebruikt voor een commercieel of zakelijk doel of om ze door te verkopen, zijn wij niet aansprakelijk voor winstderving, zakelijk verlies, bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke mogelijkheden.

4.Wij sluiten onze aansprakelijkheid niet uit voor kwesties waarbij het wettelijk niet is toegestaan om onze aansprakelijkheid te beperken, uit te sluiten of hiertoe pogingen te doen. Op geen enkele manier sluiten wij onze aansprakelijkheid uit of beperken wij deze voor:

1. overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid;

2. fraude of frauduleuze onjuiste voorstelling;

3. inbreuk op uw wettelijke rechten met betrekking tot de producten; of

4. kwesties waarbij het wettelijk niet is toegestaan om onze aansprakelijkheid te beperken, uit te sluiten of hiertoe pogingen te doen.

19. HOE WIJ UW PERSOONLIJKE INFORMATIE KUNNEN GEBRUIKEN

1.Hoe wij uw persoonlijke informatie zullen gebruiken. Wij gebruiken uw persoonlijke informatie alleen conform onsPrivacybeleid. Neem de tijd om dit beleid te lezen. Het bevat belangrijke voorwaarden die op u van toepassing zijn.

20. ONS RECHT OM DEZE VOORWAARDEN TE WIJZIGEN

1. Van tijd tot tijd wijzigen wij deze voorwaarden.

2. Elke keer dat u producten bij ons bestelt, zijn de voorwaarden die op het tijdstip van uw bestelling van kracht zijn, van toepassing op de overeenkomst tussen u en ons.

3. Terwijl deze voorwaarden van toepassing zijn op uw bestelling, kunnen we ze van tijd tot tijd herzien, om de volgende omstandigheden te weerspiegelen:

1. wijzigingen in relevante wet- en regelgeving; en

2. wijzigingen in onze processen en procedures.

4. Als we deze voorwaarden moeten herzien terwijl ze van toepassing zijn op uw bestelling, nemen wij contact met u op om u voldoende lang van tevoren op de hoogte te brengen van de wijzigingen en u te laten weten hoe u de overeenkomst kunt annuleren als u niet tevreden bent met de wijzigingen. U kunt alle betrokken producten annuleren of de producten die u nog moet ontvangen. Als u ervoor kiest de bestelling te annuleren, dient u (op onze kosten) alle relevante producten terug te sturen die u al hebt ontvangen. Wij zullen de prijs die u hebt betaald, volledig terugbetalen.

21. ANDERE BELANGRIJKE VOORWAARDEN

1.Wij kunnen deze overeenkomst overdragen aan iemand anders. Wij kunnen onze rechten en plichten onder deze voorwaarden overdragen aan een andere organisatie. Dit heeft echter geen invloed op uw rechten of plichten onder deze voorwaarden.

2.U hebt onze toestemming nodig om uw rechten over te dragen aan iemand anders (behalve dat u onze garantie altijd kunt overdragen). U mag uw rechten of plichten onder deze voorwaarden alleen aan een andere persoon overdragen als wij hier schriftelijk mee akkoord gaan. U kunt onze garantie echter overdragen aan een persoon die het product heeft verworven. Wij kunnen verlangen dat de persoon aan wie de garantie is overgedragen, redelijk bewijs biedt dat hij/zij nu de eigenaar is van het desbetreffende artikel en dat er is voldaan aan de voorwaarden van de garantie.

3.Niemand anders heeft rechten onder deze overeenkomst (behalve iemand aan wie u uw garantie overdraagt). De overeenkomst is tussen u en ons. Niemand anders heeft het recht om de voorwaarden en bepalingen af te dwingen, behalve wat betreft onze garantie. Geen van ons dient de toestemming van de ander te verkrijgen om de overeenkomst te beëindigen of wijzigingen aan deze voorwaarden aan te brengen.

4.Als een rechtbank vaststelt dat een deel van deze overeenkomst onwettig is, blijft de rest van kracht. Elke paragraaf van deze overeenkomst is afzonderlijk van kracht. Als een rechtbank of relevante autoriteit beslist dat een paragraaf onwettig is, blijven de overige paragrafen onverminderd van kracht.

5.Zelfs als wij deze overeenkomst vertraagd uitvoeren, kunnen wij deze later nog uitvoeren. Als wij er niet onmiddellijk op staan dat u iets doet wat u dient te doen onder deze voorwaarden, of als wij pas later stappen ondernemen tegen u in verband met het verbreken van deze overeenkomst, betekent dat niet dat u deze zaken niet hoeft te doen en belet dit ons niet om op een later tijdstip stappen tegen u te ondernemen.

6.Welke wetten zijn van toepassing op deze overeenkomst en waar kunt u gerechtelijke procedures instellen? Deze voorwaarden vallen onder aan de wetten van Nederland en de rechtbank van Nederland hebben de niet-exclusieve bevoegdheid voor juridische procedures met betrekking tot de overeenkomst.

Alternatieve geschillenbeslechting. Alternatieve geschillenbeslechting is een procedure waarbij een onafhankelijke instantie de feiten van een geschil in overweging neemt en probeert deze op te lossen, zonder dat u daarvoor naar de rechtbank hoeft te stappen. Als wij uw klacht niet intern kunnen oplossen, verstrekken wij u de gegevens van een gecertificeerde aanbieder van alternatieve geschillenbeslechting en brengen u op de hoogte wanneer wij van plan zijn gebruik te maken van deze aanbieder. Daarnaast kunnen geschillen worden ingediend voor een online-beslechting bij het Europese platform voor online geschillenbeslechting